پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری در بورس کالا + ۴ دی ماه ۹۷

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 88 78831 نقدی 394155
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 638 78831 نقدی 394155
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 198 75124 نقدی 375620
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 5 69772 نقدی 348860
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 69772 نقدی 348860
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 5 48795 نقدی 243975
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 2 72738 نقدی 363690
پلی اتیلن سنگین LMP جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 70 56690 نقدی 283450
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 90 45960 نقدی 229800
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 40 66850 نقدی 334250
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 600 75207 سلف 376035
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F3 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 264 77087 نقدی 385435
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 44 74907 نقدی 374535
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 50 45776 نقدی 228880
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی امیرکبیر 90 66584 نقدی 332920
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 100 71977 نقدی 359885
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 81574 نقدی 407870
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 فله پتروشیمی تندگویان 290 92607 نقدی 463035
Go to top