پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (wwwl.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا + ۴ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 111069 نقدی 555345
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه محب بسپار ایده گستر 100 111069 نقدی 555345
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه محب پلیمر قم 100 107026 نقدی 535130
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 107026 نقدی 535130
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 107026 نقدی 535130
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 300 105532 نقدی 527660
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 97732 نقدی 488660
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 440 92210 نقدی 461050
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 87590 نقدی 437950
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 330 87590 نقدی 437950
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 83850 نقدی 419250
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 192 83471 نقدی 417355
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت پلاستیکی پتروشیمی لرستان 264 83471 نقدی 417355
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 480 83471 نقدی 417355
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B11UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 144 83471 نقدی 417355
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 81805 سلف 409025
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 81805 نقدی 409025
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 85078 نقدی 425390
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 330 87215 نقدی 436075
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 87215 نقدی 436075
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1012 87215 سلف 436075
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 600 87215 نقدی 436075
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی پلیمر کرمانشاه 600 87215 نقدی 436075
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 87215 نقدی 436075
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 800 82854 نقدی 414270
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 2000 87215 سلف 436075
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 506 89985 نقدی 449925
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 300 79385 نقدی 396925
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت پلاستیکی پتروشیمی کردستان 768 85652 نقدی 428260
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 83563 نقدی 417815
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 1936 83563 نقدی 417815
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 86905 نقدی 434525
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1500 83563 سلف 417815
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 83563 نقدی 417815
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 198 83563 نقدی 417815
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 1000 83563 سلف 417815
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 360 83230 نقدی 416150
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 480 83230 نقدی 416150
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت پلاستیکی پتروشیمی مهاباد 600 83230 نقدی 416150
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 83230 سلف 416150
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 330 83230 نقدی 416150
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 84398 نقدی 421990
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 220 84398 نقدی 421990
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 94182 سلف 470910
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 95969 سلف 479845
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 96735 سلف 483675
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 99457 سلف 497285
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 198 106004 سلف 530020
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 198 108949 سلف 544745
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 104256 سلف 521280
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 30 115532 نقدی 577660
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 115532 نقدی 577660

 

Go to top