پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۳ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ 100 72343 سلف 361715
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ 100 72343 نقدی 361715
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ 1500 72343 نقدی 361715
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی 1496 72343 نقدی 361715
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی 3014 72343 سلف 361715
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی 1001 72343 سلف 361715
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی 50 78130 سلف 390650
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی 440 74513 نقدی 372565
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ 147 90327 نقدی 451635
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ 147 90327 نقدی 451635
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ 147 90327 نقدی 451635
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه 220 90327 نقدی 451635
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی 140 90327 نقدی 451635
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه 220 90327 نقدی 451635
پلی پروپیلن نساجی V79S کیسه 110 90327 نقدی 451635
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی 200 90327 نقدی 451635
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه 220 90327 نقدی 451635
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی 140 90327 نقدی 451635
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی 144 90327 نقدی 451635
پلی پروپیلن نساجی F30G کیسه 198 90327 نقدی 451635
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ 252 91159 نقدی 455795
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ 84 107569 نقدی 537845
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ 147 104653 نقدی 523265
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ 105 95741 نقدی 478705
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ 84 102155 نقدی 510775
پلی پروپیلن شیمیایی X30G کیسه 110 90327 نقدی 451635
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی 60 102155 نقدی 510775
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی 110 109485 نقدی 547425
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی 110 102155 نقدی 510775
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی 110 102155 نقدی 510775
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه 176 90327 نقدی 451635
Go to top