پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱ دی ماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 77,605 330 77,605 44 44
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 77,007 110 77,007 44 44
پلی کربنات 0710 پتروشیمی خوزستان نقدی 250,000 500 250,000 25 25
پلی کربنات 0407 پتروشیمی خوزستان نقدی   80 250,000 0 0
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی   525 131,235 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 131,235 504 131,235 120/96 120/96
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 115,841 297 115,841 297 297
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 147,699 77 147,699 77 77
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 145,978 77 145,978 77 77
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 98,940 154 98,940 154 154
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 109,336 198 109,336 88 88
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 116,968 198 116,968 88 88
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 125,849 500/5 125,810 850/85 500/5
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 320,000 0 320,000 4/4 4/4
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف 320,000 404/8 320,000 66 57/2
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 250,000 0 250,000 13/2 13/2
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین پتروشیمی خوزستان سلف 250,000 211/2 250,000 17/6 17/6
Go to top