پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + یک دی ماه ۹۷

 

 

ا 0075 / بندر امام : 100000
ا 020 / بندر امام : 97000
ا 2100 / لاله : 100000
ا 2102 / لاله : 95000
ا 2420D / امیرکبیر : 105000
ا 2420H / امیرکبیر : 103000
ا 0190 / آریا ساسول : 96000
ا LL209AA / امیرکبیر : 109500
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 108000
ا 52518 / جم : 101500
ا HI500 / بندر امام : 106000
ا 0035 / بندر امام : 101000
ا Bl3 / جم : 103000
ا Bl3 / مارون : 101500
ا Bl3 / کرمانشاه : 102000
ا F7000 / مهر : 115000
ا F7000 / ایلام : 113800
ا EX5 / جم : 109000
ا EX5 / مارون : 108000
ا EX5 / کرمانشاه : 108000
ا 5110 / آریا ساسول : 103000
ا 3840 / تبریز : 95000
ا EX3 / امیرکبیر : 111000
ا EX3 / شازند (اراک) : 111000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 110000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 84000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 84000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 84000
ا PP C30S / مارون : 125000
ا PP Z30S / مارون : 150000
ا PP Z30G / مارون : 122000
ا PP MR230 / مارون : 130000
ا PP 440G / پ پ جم : 130000
ا PP 440L / پ پ جم : 123000
ا PP 548R / پ پ جم : 126000
ا PP 550J / پ پ جم : 139000
ا PP 552R / پ پ جم : 126000
ا PP 510L / پ پ جم : 125000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 130000
ا 1540 / تبریز : 115000
ا 7240 / تبریز : 124000
ا ABS0150 / تبریز : 145000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 162000
ا PET 781 / تندگویان : 157000
ا PET 821 / تندگویان : 160000

Go to top