پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۸ آذرماه

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم سلف   1,012 90,350 44 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 90,350 0 90,350 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 86,015 0 86,015 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 90,350 0 90,350 60 60
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 85,843 0 85,843 10 10
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 85,843 0 85,843 20 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 74,764 0 74,764 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 86,609 0 86,609 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 84,888 0 84,888 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 90,350 1,012 90,350 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 94,353 0 94,353 88 88
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 74,764 0 74,764 44 44
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 102,358 0 102,358 300 300
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 84,888 1,012 84,888 396 44
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی 102,358 1,200 102,358 920 900
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 84,888 1,012 84,888 572 374
Go to top