پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۲۸ آذرماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 10 92122 نقدی 460610
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 8 77349 نقدی 386745
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 4 87017 نقدی 435085
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 44 77948 نقدی 389740
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL4 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی جم 12 81315 نقدی 406575
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 3 پالت چوبی پتروشیمی جم 8 49692 نقدی 248460
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی جم 2 81315 نقدی 406575
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی جم 44 81315 نقدی 406575
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 13 81315 نقدی 406575
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 3 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 5 51174 نقدی 255870
پلی اتیلن سبک خطی دورانی OFF - 32604UV درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی جم 12 68929 نقدی 344645
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی جم 35 68812 نقدی 344060
Go to top