پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۴ آذرماه۹۷

 

ا 0075 / بندر امام : 107000
ا 020 / بندر امام : 105000
ا 2100 / لاله : 107000
ا 2102 / لاله : 102000
ا 2420D / امیرکبیر : 105000
ا 2420H / امیرکبیر : 103000
ا 0190 / آریا ساسول : 102500
ا LL209AA / امیرکبیر : 112000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 111000
ا 52518 / جم : 120000
ا HI500 / بندر امام : 119000
ا 0035 / بندر امام : 109000
ا Bl3 / جم : 106000
ا Bl3 / مارون : 107000
ا Bl3 / کرمانشاه : 106000
ا F7000 / مهر : 112500
ا F7000 / ایلام : 112500
ا EX5 / جم : 112500
ا EX5 / مارون : 112500
ا EX5 / کرمانشاه : 112500
ا 5110 / آریا ساسول : 116000
ا 3840 / تبریز : 102000
ا EX3 / امیرکبیر : 113000
ا EX3 / شازند (اراک) : 113000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 112000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 84500
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 84500
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 84500
ا PP C30S / مارون : 117000
ا PP Z30S / مارون : 124500
ا PP Z30G / مارون : 123500
ا PP MR230 / مارون : 132000
ا PP 440G / پ پ جم : 126000
ا PP 440L / پ پ جم : 127000
ا PP 548R / پ پ جم : 127000
ا PP 550J / پ پ جم : 136000
ا PP 552R / پ پ جم : 123500
ا PP 510L / پ پ جم : 119000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 132500
ا 1540 / تبریز : 119000
ا 7240 / تبریز : 122000
ا ABS0150 / تبریز : 149000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 170000
ا PET 781 / تندگویان : 141000
ا PET 821 / تندگویان : 155000

Go to top