پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۲ آذرماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 70,452 460 70,398 620 460
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 70,398 100 70,398 200 100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 70,398 0 70,398 110 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 70,398 1,500 70,398 460 100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 70,398 0 70,398 220 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 70,398 3,014 70,398 1,386 990
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 70,398 1,584 70,398 1,144 770
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 79,873 500 76,030 750 500
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 72,510 220 72,510 55 55
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 96,998 420 96,863 483 420
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 97,121 300 96,863 340 300
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 96,863 1,232 96,863 1,276 1,210
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 96,863 0 96,863 22 22
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 97,886 315 96,863 693 315
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 96,863 693 96,863 735 693
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 96,863 520 96,863 520 520
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 100,025 500 96,863 1,200 500
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 101,323 198 96,863 594 198
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 100,272 456 96,863 1,104 456
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 97,045 264 96,863 456 264
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 98,596 456 96,863 1,176 456
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 99,179 1,232 96,863 2,618 1,232
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 136,852 1,050 97,698 1,911 1,050
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 97,698 0 97,698 42 42
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 97,698 420 97,698 378 378
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 119,521 210 111,218 546 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 117,570 105 108,714 357 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 105,127 105 102,288 189 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی 108,714 84 108,714 42 21
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 108,714 105 108,714 84 84
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی   60 108,714 20 0
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون سلف 113,417 374 108,714 616 374
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 116,059 110 116,059 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 108,714 242 108,714 264 242
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 108,714 176 108,714 176 176
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 108,714 110 108,714 22 22
Go to top