اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا +۱۲ آذرماه ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا +۱۱ آذرماه ۹۷

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 70398 نقدی 351990
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 506 70398 سلف 351990
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 200 70398 نقدی 351990
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 198 70398 نقدی 351990
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 70398 سلف 351990
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 50 76030 سلف 380150
پلی وینیل کلراید E6834 پالت چوبی پتروشیمی اروند 220 72510 نقدی 362550
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 147 96863 نقدی 484315
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 96863 نقدی 484315
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 110 96863 نقدی 484315
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 96863 نقدی 484315
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 96863 نقدی 484315
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 220 96863 نقدی 484315
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 96863 نقدی 484315
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 96863 نقدی 484315
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 198 96863 نقدی 484315
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 120 96863 نقدی 484315
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 96863 نقدی 484315
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 110 96863 نقدی 484315
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 336 97698 نقدی 488490
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 97698 نقدی 488490
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 147 111218 نقدی 556090
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 105 108714 نقدی 543570
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 102288 نقدی 511440
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L جامبوبگ نوید زرشیمی 84 108714 نقدی 543570
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 105 108714 نقدی 543570
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 60 108714 نقدی 543570
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 66 108714 سلف 543570
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 116059 نقدی 580295
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 108714 نقدی 543570
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 108714 نقدی 543570
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 108714 نقدی 543570
Go to top