پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۱ آذرماه ۹۷


‏ 2102 / لاله / موجود / قیمت: 10,500
190 / آریا ساسول / موجود / قیمت: 10,500
209AA / شازند / موجود / قیمت: 11,800
209AA / امیرکبیر / موجود / قیمت: 11,900
EX5 / مارون / قیمت: 11,400
EP440G / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 12,750
EP440L / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 12,900
821 / تندگویان / موجود / قیمت: 14,700
825 / تندگویان / موجود / قیمت: 14,200
781 / تندگویان / موجود / قیمت: 14,200
C30S / مارون / موجود / قیمت: 12,000
S65 / غدیر / موجود / قیمت: 8,500
S65 / اروند / موجود / قیمت: 8,500
F7000 / مهر / موجود / قیمت: 11,450
3840 / تبریز / موجود / قیمت: 10,500
550J / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 13,600
548R / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 12,900
7240 / تبریز / موجود / قیمت: 12,400
785 / تندگویان / موجود / قیمت: 14,200
EX5 / جم / موجود / قیمت: 11,400
1540 / تبریز / موجود / قیمت: 12,050
N50 / قائد بصیر / موجود / قیمت: 16,550
510L / جم / موجود / قیمت: 12,000
S65 / اروند / کف / قیمت: 8,300
F7000 / ایلام / موجود / قیمت: 11,450
1551 / تخت جمشید / موجود / قیمت: 12,050
1551 / تخت جمشید / کف / قیمت: 12,050
S65 / غدیر / کف / قیمت: 8,300
781 / تندگویان / کف / قیمت: 13,800
825 / تندگویان / کف / قیمت: 13,800
785 / تندگویان / کف / قیمت: 13,800
S65 / بندرامام / موجود / قیمت: 8,500
S65 / بندرامام / کف / قیمت: 8,300
821 / تندگویان / کف / قیمت: 14,300
EX5 باختر / پلیمر کرمانشاه / موجود / قیمت: 11,400
z30s / اراک / موجود / قیمت: 12,400
3840 / اراک / موجود / قیمت: 10,300
22501AA / جم / موجود / قیمت: 11,800

Go to top