پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۶ آذرماه ۹۷

 

 

‏ 2102 / لاله / موجود / قیمت: 10,400
020 / بندرامام / موجود / قیمت: 10,800
2100 / لاله / موجود / قیمت: 11,100
0075 / بندرامام / موجود / قیمت: 11,100
2420D / امیرکبیر / موجود / قیمت: 10,500
2420H / امیرکبیر / موجود / قیمت: 10,500
190 / آریا ساسول / موجود / قیمت: 10,400
209AA / شازند / موجود / قیمت: 11,150
209AA / امیرکبیر / موجود / قیمت: 11,250
BL3 / جم / موجود / قیمت: 10,950
BL3 / مارون / موجود / قیمت: 10,700
EX5 / مارون / قیمت: 11,300
EX3 / امیرکبیر / کف / قیمت: 11,150
EP440G / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 12,850
EP440L / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 12,850
821 / تندگویان / موجود / قیمت: 14,500
825 / تندگویان / موجود / قیمت: 14,000
781 / تندگویان / موجود / قیمت: 14,000
552R / اراک / موجود / قیمت: 12,300
MR230C / مارون / موجود / قیمت: 13,300
C30S / مارون / موجود / قیمت: 11,950
S65 / غدیر / موجود / قیمت: 8,400
S65 / اروند / موجود / قیمت: 8,400
5620 / شازند / موجود / قیمت: 20,000
52518 / جم / موجود / قیمت: 11,800
0035 / بندرامام / موجود / قیمت: 10,750
F7000 / مهر / موجود / قیمت: 11,400
P100 / مارون / موجود / قیمت: 11,200
HI500 / بندرامام / موجود / قیمت: 12,000
3840 / تبریز / موجود / قیمت: 10,200
550J / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 12,300
548R / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 12,950
7240 / تبریز / موجود / قیمت: 12,200
785 / تندگویان / موجود / قیمت: 14,000
2200 / ایلام / موجود / قیمت: 11,500
EX5 / جم / موجود / قیمت: 11,300
EX3 / شازند / موجود / قیمت: 11,400
5110 / آریا ساسول / موجود / قیمت: 11,900
Z30S / مارون / موجود / قیمت: 15,000
1540 / تبریز / موجود / قیمت: 11,850
ABS0150 / تبریز / موجود / قیمت: 15,000
N50 / قائد بصیر / موجود / قیمت: 16,200
60507 / جم / ناموجود / قیمت: 12,000
510L / جم / موجود / قیمت: 11,950
RP340R / جم / موجود / قیمت: 21,000
552R / جم / موجود / قیمت: 12,300
ZR230C / مارون / موجود / قیمت: 13,600
EX3 / امیرکبیر / موجود / قیمت: 11,400
S65 / اروند / کف / قیمت: 8,200
F7000 / ایلام / موجود / قیمت: 11,350
1922 / لاله / موجود / قیمت: 10,200
BL3 باختر / پلیمر کرمانشاه / موجود / قیمت: 10,700
5218 / جم / موجود / قیمت: 17,000
2420K / امیرکبیر / موجود / قیمت: 10,400
332C / نوید زرشیمی / موجود / قیمت: 13,200
1551 / تخت جمشید / موجود / قیمت: 11,850
1551 / تخت جمشید / کف / قیمت: 11,850
S65 / غدیر / کف / قیمت: 8,200
781 / تندگویان / کف / قیمت: 13,500
825 / تندگویان / کف / قیمت: 13,500
785 / تندگویان / کف / قیمت: 13,500
S65 / بندرامام / موجود / قیمت: 8,400
S65 / بندرامام / کف / قیمت: 8,200
P80 / جم / موجود / قیمت: 11,200
821 / تندگویان / کف / قیمت: 14,000
P100 / مارون / کف / قیمت: 11,100
EX5 باختر / پلیمر کرمانشاه / موجود / قیمت: 13,000
Z30G / مارون / ناموجود / قیمت: 12,200
R40 مارون / مارون / موجود / قیمت: 13,500
RP345 / جم / موجود / قیمت: 20,000
z30s / اراک / موجود / قیمت: 12,200
3840 / اراک / موجود / قیمت: 10,000
5030sa / تبریز / موجود / قیمت: 21,000
62107 / لرستان / موجود / قیمت: 10,500
54B04 / لرستان / موجود / قیمت: 12,000
V30S / مارون / موجود / قیمت: 16,000
22501AA / جم / موجود / قیمت: 11,150
RP340R / اراک / موجود / قیمت: 19,000

Go to top