پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۶ آذرماه

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 30 81495 سلف 407475
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 10 81495 سلف 407475
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 38250 سلف 191250
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 79395 سلف 396975
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 79395 سلف 396975
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 270 77620 سلف 388100
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 154 76106 نقدی 380530
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 408 73889 نقدی 369445
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 کیسه پتروشیمی مارون 132 76261 نقدی 381305
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 کیسه پتروشیمی شازند 40 89938 نقدی 449690
نخ پلی استر گرید WP فله پتروشیمی تندگویان 150 72729 سلف 363645
Go to top