پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی – پپنا (www.ppna.ir:

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا +۵ آذرماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 506 64329 سلف 321645
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 200 64329 نقدی 321645
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 198 64329 نقدی 321645
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 64329 سلف 321645
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 64329 نقدی 321645
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 100 69475 سلف 347375
پلی وینیل کلراید E6834 پالت چوبی پتروشیمی اروند 220 66259 نقدی 331295
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 147 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 147 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 66 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 92291 سلف 461455
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 210 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 66 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 110 92291 سلف 461455
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 336 93062 نقدی 465310
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 147 105565 نقدی 527825
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 147 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 126 97307 نقدی 486535
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L جامبوبگ نوید زرشیمی 63 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 147 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 60 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 66 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 103250 نقدی 516250
Go to top