پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۲۹ آبان ماه ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 2 پالت چوبی پتروشیمی شازند 100 79945 نقدی 399725
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 418 89938 نقدی 449690
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 کیسه پتروشیمی مارون 66 76261 نقدی 381305
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 154 85793 نقدی 428965
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 528 80943 نقدی 404715
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 100 49433 نقدی 247165
پلی اتیلن سنگین LMP جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 50 58421 نقدی 292105
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 216 73889 نقدی 369445
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2004TC00 درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 132 73889 نقدی 369445
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 15 65679 نقدی 328395
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 73889 نقدی 369445
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 20 65679 نقدی 328395
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 40 73889 نقدی 369445
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پالت چوبی پتروشیمی لاله 154 76106 نقدی 380530
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 40 77620 نقدی 388100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 20 70055 نقدی 350275
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 80 79395 نقدی 396975
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG825 درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 81495 نقدی 407475
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 62971 نقدی 314855
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 60 71967 نقدی 359835
Go to top