پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۸ آبان ۹۷

 

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S70 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 50 69475 نقدی 347375
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 200 64329 نقدی 321645
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 506 64329 سلف 321645
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 144 64329 نقدی 321645
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 64329 سلف 321645
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 64329 نقدی 321645
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 100 69475 سلف 347375
پلی وینیل کلراید E6834 پالت چوبی پتروشیمی اروند 110 66259 نقدی 331295
پلی پروپیلن نساجی ZH564S جامبوبگ نوید زرشیمی 525 96150 نقدی 480750
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 105 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 147 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 100 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 110 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 92291 سلف 461455
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 110 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 92291 سلف 461455
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 110 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 92291 نقدی 461455
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ نوید زرشیمی 147 105565 نقدی 527825
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 147 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 97307 نقدی 486535
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L جامبوبگ نوید زرشیمی 105 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 147 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 60 103250 نقدی 516250
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 66 103250 نقدی 516250
Go to top