پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۲ آبان ۹۷

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 116360 نقدی 581800
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 109614 نقدی 548070
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 109614 نقدی 548070
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 40 101398 نقدی 506990
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 300 110968 نقدی 554840
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE جامبوبگ شرکت پلی استایرن انبساطی سهند 50 95407 نقدی 477035
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 106156 نقدی 530780
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 109309 نقدی 546545
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 109309 نقدی 546545
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 107495 نقدی 537475
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 107495 سلف 537475
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 220 104077 نقدی 520385
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 1518 103047 نقدی 515235
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 110 94803 نقدی 474015
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 220 94803 نقدی 474015
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 220 94803 نقدی 474015
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 616 94803 نقدی 474015
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه پتروشیمی مارون 110 94803 نقدی 474015
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 360 94803 نقدی 474015
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 86408 نقدی 432040
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 360 85904 نقدی 429520
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 480 85904 نقدی 429520
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پالت چوبی پتروشیمی لرستان 360 84300 نقدی 421500
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 2002 84300 نقدی 421500
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه پتروشیمی مارون 110 95224 نقدی 476120
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 600 95224 نقدی 476120
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پالت چوبی پتروشیمی ایلام 220 95224 نقدی 476120
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 500 92367 نقدی 461835
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 200 100557 نقدی 502785
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M پالت چوبی پتروشیمی ایلام 220 100557 نقدی 502785
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 87821 نقدی 439105
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 300 86217 نقدی 431085
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 360 86217 نقدی 431085
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 360 92252 نقدی 461260
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 86217 نقدی 431085
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 110 92252 نقدی 461260
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 154 86217 نقدی 431085
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 300 86217 سلف 431085
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 86217 نقدی 431085
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 400 86217 سلف 431085
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 300 86217 نقدی 431085
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 84950 نقدی 424750
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت پلاستیکی پتروشیمی مهاباد 816 84950 نقدی 424750
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 220 84950 نقدی 424750
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 84950 سلف 424750
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 66 88803 نقدی 444015
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 154 88803 نقدی 444015
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 95345 سلف 476725
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 97552 سلف 487760
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 98104 سلف 490520
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 101046 سلف 505230
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 143 101518 سلف 507590
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 100680 سلف 503400
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 103658 سلف 518290
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 96958 سلف 484790
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 98912 سلف 494560
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 143 98075 سلف 490375
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 30 125676 نقدی 628380
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 125676 نقدی 628380
Go to top