پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۱ آبان ۹۷

 

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید S70 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 100 72196 نقدی 360980
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 506 66848 سلف 334240
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 198 66848 نقدی 334240
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 66848 نقدی 334240
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 66848 سلف 334240
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 200 66848 نقدی 334240
پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی پتروشیمی آبادان 100 72196 نقدی 360980
پلی پروپیلن نساجی ZH564S جامبوبگ نوید زرشیمی 504 100429 نقدی 502145
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 147 96419 نقدی 482095
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 147 96419 نقدی 482095
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 110 96419 نقدی 482095
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 96419 نقدی 482095
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 96419 نقدی 482095
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 96419 نقدی 482095
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه پتروشیمی مارون 110 96419 نقدی 482095
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 96419 سلف 482095
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 96419 نقدی 482095
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 96419 نقدی 482095
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 110 96419 نقدی 482095
پلی پروپیلن نساجی 1102L جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 96419 نقدی 482095
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 408 97221 نقدی 486105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 189 107807 نقدی 539035
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 101632 نقدی 508160
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L جامبوبگ نوید زرشیمی 105 107807 نقدی 539035
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 147 107807 نقدی 539035
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 60 107807 نقدی 539035
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 66 107807 نقدی 539035
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 114865 نقدی 574325
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 132 107807 نقدی 539035
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 132 107807 نقدی 539035
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 132 107807 نقدی 539035
Go to top