پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۰ آبان ۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
روش خرید
 
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 69,200 220 69,200 66 66 عادی
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 69,200 0 69,200 44 44 عادی
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 69,534 110 69,534 66 66 عادی
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 125,935 0 125,935 120/96 120/96 عادی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 96,205 0 96,205 50 50 خاص
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 96,205 100 96,205 40 40 خاص
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 87,683 0 87,683 60 60 خاص
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 87,683 100 87,683 40 40 خاص
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 90,436 0 90,436 60 60 خاص
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 90,436 100 90,436 40 40 خاص
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 128,914 209 128,914 110 110 بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 124,403 319 124,403 319 319 بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 105,407 319 105,407 110 110 بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 105,407 0 105,407 209 209 بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 107,362 99 107,362 22 22 بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 113,712 396 113,712 66 66 بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف   99 116,556 0 0 بلند مدت
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 111,479 396 111,479 66 66 بلند مدت
اپوکسی رزین مایع E06 SPL پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) 440,000 0 440,000 4/4 4/4 عادی

 

Go to top