پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۰ آبان ۹۷

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید E7044 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 220 69200 نقدی 346000
پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی پتروشیمی اروند 110 69534 نقدی 347670
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 100 96205 سلف 481025
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 100 87683 سلف 438415
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 100 90436 سلف 452180
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 209 128914 سلف 644570
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 319 124403 سلف 622015
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 319 105407 سلف 527035
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 99 107362 سلف 536810
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 396 113712 سلف 568560
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 99 116556 سلف 582780
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 396 111479 سلف 557395
Go to top