پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۵ آبان ۹۷

 

 

نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی امیرکبیر 220 85399 نقدی 426995
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه پتروشیمی امیرکبیر 200 102604 نقدی 513020
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 110 93821 نقدی 469105
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 110 87683 نقدی 438415
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پالت پلاستیکی پتروشیمی امیرکبیر 220 87683 نقدی 438415
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 106195 نقدی 530975
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 85071 نقدی 425355
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 95545 نقدی 477725
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 352 96205 نقدی 481025
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پتروشیمی قائد بصیر 30 130334 نقدی 651670
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی مهر 220 95545 نقدی 477725
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی پتروشیمی ایلام 220 95545 نقدی 477725
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 85399 سلف 426995
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 109443 سلف 547215
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA جامبوبگ پتروشیمی شازند 80 82837 نقدی 414185
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 96157 سلف 480785
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 400 114635 نقدی 573175
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی پتروشیمی شازند 140 96157 نقدی 480785
پلی بوتادین رابر 1220 پالت چوبی پتروشیمی شازند 800 125935 نقدی 629675
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نوید زرشیمی 147 96157 نقدی 480785
پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ نوید زرشیمی 147 96157 نقدی 480785
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نوید زرشیمی 147 96157 نقدی 480785
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نوید زرشیمی 210 96957 نقدی 484785
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نوید زرشیمی 105 101356 نقدی 506780
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 100342 سلف 501710
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نوید زرشیمی 147 107515 نقدی 537575
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 110 99475 سلف 497375
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L جامبوبگ نوید زرشیمی 84 107515 نقدی 537575
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نوید زرشیمی 147 107515 نقدی 537575
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 102364 سلف 511820
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ بانیار پلیمر گنبد 80 116927 نقدی 584635
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 120536 نقدی 602680
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 104193 سلف 520965
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 104 114635 نقدی 573175
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پالت پلاستیکی پتروشیمی جم 506 86671 نقدی 433355
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 110 108142 سلف 540710
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 500 87683 سلف 438415
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 107275 سلف 536375
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 100 115459 نقدی 577295
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 150 115459 نقدی 577295
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 600 96205 نقدی 481025
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 500 87683 سلف 438415
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 66667 نقدی 333335
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 50 112128 نقدی 560640
پلی استایرن انبساطی 500 جامبوبگ پتروشیمی تبریز 30 107198 نقدی 535990
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی غدیر 100 66667 سلف 333335
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 100 87198 نقدی 435990
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 101106 سلف 505530
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی پلیمر کرمانشاه 360 95545 نقدی 477725
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی پتروشیمی تبریز 150 130334 نقدی 651670
پلی پروپیلن فیلم RG1104K جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 96957 نقدی 484785
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 96157 نقدی 480785
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 98819 سلف 494095
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 360 87683 نقدی 438415
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ پتروشیمی رجال 105 96157 نقدی 480785
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 360 86671 نقدی 433355
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پالت چوبی پتروشیمی لرستان 360 86671 نقدی 433355
پلی پروپیلن نساجی SF060 پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 140 96157 نقدی 480785
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی پتروشیمی لاله 154 87683 نقدی 438415
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 جامبوبگ پتروشیمی بندرامام 500 96205 نقدی 481025
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی پتروشیمی پلی نار 60 107515 نقدی 537575
پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی پتروشیمی اروند 506 66667 نقدی 333335
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پالت چوبی پتروشیمی لاله 154 90313 نقدی 451565
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ پتروشیمی تندگویان 154 104727 سلف 523635
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ پتروشیمی اروند 500 66667 نقدی 333335
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 864 85399 نقدی 426995
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پالت پلاستیکی پتروشیمی مهاباد 600 85399 نقدی 426995
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی پتروشیمی کردستان 360 93821 نقدی 469105
پلی وینیل کلراید E6834 پالت چوبی پتروشیمی اروند 110 68667 نقدی 343335
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی پتروشیمی مهاباد 600 85399 نقدی 426995
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پتروشیمی بندرامام 506 66667 سلف 333335
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 96157 نقدی 480785
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 110 87683 نقدی 438415
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 144 96157 نقدی 480785
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی پلی پروپیلن جم 312 96957 نقدی 484785
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی پلی پروپیلن جم 132 107515 نقدی 537575
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه پتروشیمی مارون 110 106195 نقدی 530975
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه پتروشیمی مارون 110 96157 سلف 480785
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی پلی پروپیلن جم 132 107515 نقدی 537575
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی پلی پروپیلن جم 110 114554 نقدی 572770
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی پتروشیمی آریا ساسول 154 95545 نقدی 477725
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی پلی پروپیلن جم 132 107515 نقدی 537575
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 پالت چوبی پتروشیمی لرستان 600 85071 نقدی 425355
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه پتروشیمی مارون 66 107515 نقدی 537575
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه پتروشیمی مارون 110 96157 نقدی 480785
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پالت پلاستیکی پتروشیمی آریا ساسول 66 93821 نقدی 469105
Go to top