پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار + ۱۴ آبان ماه

 ا 0075 / بندر امام : 116000
ا 020 / بندر امام : 112000
ا 2100 / لاله : 115000
ا 2102 / لاله : 104000
ا 2420D / امیرکبیر : 110000
ا 2420H / امیرکبیر : 105000
ا 0190 / آریا ساسول : 105000
ا LL209AA / امیرکبیر : 112000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 110000
ا 52518 / جم : 113000
ا HI500 / بندر امام : 112000
ا 0035 / بندر امام : 117000
ا Bl3 / جم : 112000
ا Bl3 / مارون : 111000
ا Bl3 / کرمانشاه : 111000
ا F7000 / مهر : 112000
ا F7000 / ایلام : 111500
ا EX5 / جم : 115000
ا EX5 / مارون : 114000
ا EX5 / کرمانشاه : 114000
ا 5110 / آریا ساسول : 123000
ا 3840 / تبریز : 107000
ا EX3 / امیرکبیر : 126000
ا EX3 / شازند (اراک) : 126000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 125000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 93000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 93000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 93000
ا PP C30S / مارون : 134000
ا PP Z30S / مارون : 165000
ا PP Z30G / مارون : 123000
ا PP MR230 / مارون : 150000
ا PP 440G / پ پ جم : 135000
ا PP 440L / پ پ جم : 129000
ا PP 548R / پ پ جم : 139000
ا PP 550J / پ پ جم : 135000
ا PP 552R / پ پ جم : 128000
ا PP 510L / پ پ جم : 123000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 150000
ا 1540 / تبریز : 127000
ا 7240 / تبریز : 132000
ا ABS0150 / تبریز : 155000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 170000
ا PET 781 / تندگویان : 185000
ا PET 821 / تندگویان : 190000

Go to top