پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۷ آبان ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 78,422 0 78,422 30 30
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی 78,422 500 78,422 250 250
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 73,231 1,012 72,613 1,529 1,012
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 72,613 2,002 72,613 2,662 1,936
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 72,613 0 72,613 66 66
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 72,623 2,002 72,613 2,090 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 72,613 0 72,613 1,140 1,140
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 72,613 860 72,613 1,120 860
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 72,613 2,000 72,613 1,220 860
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 74,791 220 74,791 44 44
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 109,948 315 104,733 777 315
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 109,094 315 104,733 756 315
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 105,120 400 104,733 660 400
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 104,733 0 104,733 352 352
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 104,733 2,992 104,733 1,870 1,760
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 112,495 920 104,733 2,320 920
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 109,218 693 104,733 1,239 693
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 110,947 315 104,733 1,197 315
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 106,488 800 104,733 1,460 800
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 111,034 408 104,733 1,392 408
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 109,704 1,008 104,733 1,944 1,008
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 109,771 210 104,733 714 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 132,344 756 105,604 1,050 756
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال نقدی 114,109 210 105,604 420 210
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 126,210 1,032 105,604 1,488 1,032
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 137,808 63 122,766 252 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 146,143 63 119,717 210 63
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 117,450 315 117,104 336 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 114,917 126 110,396 168 126
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی 117,104 105 117,104 105 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 125,463 210 117,104 336 210
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی (مچینگ) 117,104 0 117,104 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 117,104 60 117,104 60 40
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 124,770 110 124,770 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 117,451 308 117,104 506 308
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 133,065 0 133,065 33 33
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 133,065 286 133,065 286 253
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی   400 128,870 5 0
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 128,870 143 128,870 33 11
پلی استایرن انبساطی نسوز W500 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   40 118,466 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE شرکت پلی استایرن انبساطی سهند نقدی   50 111,475 0 0
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 134,859 30 126,847 60 30
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 137,740 30 126,847 70 30
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 127,568 100 127,568 100 100
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 151,330 150 127,568 230 150
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی   66 105,373 22 0
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 105,373 2,046 105,373 561 440
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 105,373 0 105,373 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 105,373 1,012 105,373 132 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 105,373 0 105,373 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 105,373 506 105,373 396 264
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 105,373 1,008 105,373 96 72
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 105,373 0 105,373 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 105,373 770 105,373 616 506
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 95,645 420 95,645 420 410
پلی اتیلن سنگین تزریقی(پودر) 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی 90,512 180 90,512 20 20
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 95,054 720 95,054 48 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 95,054 0 95,054 120 120
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV پتروشیمی لرستان نقدی 95,054 720 95,054 144 144
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 93,327 1,056 93,312 1,188 1,056
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام نقدی 93,312 440 93,312 484 374
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 105,373 0 105,373 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 105,373 1,008 105,373 384 336
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 105,373 0 105,373 22 22
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 105,373 506 105,373 352 264
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 105,373 0 105,373 20 20
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 105,373 2,000 105,373 290 240
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 96,701 0 96,701 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 96,701 360 96,701 144 48
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی   120 103,470 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر نقدی   220 96,701 44 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 96,701 360 96,701 48 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 96,701 1,188 96,701 66 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 103,470 264 103,470 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 96,701 0 96,701 120 120
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 96,701 1,500 96,701 690 360
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 96,701 0 96,701 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 96,701 154 96,701 132 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 96,703 1,000 96,701 1,030 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول نقدی   110 103,470 22 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 94,627 0 94,627 48 48
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 94,627 1,200 94,627 120 96
پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 94,627 1,056 94,627 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 94,627 800 94,627 480 320
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 96,238 1,804 94,627 2,376 1,804
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف (مچینگ) 94,627 0 94,627 60 60
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 91,788 100 91,788 20 20
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی   154 98,443 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 135,823 1,012 108,028 2,398 1,012
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 134,692 1,716 110,603 2,849 1,716
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 113,022 506 111,246 858 506
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 115,433 1,496 114,679 1,705 1,496
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 144,582 407 112,837 825 407
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 151,158 1,606 116,269 2,420 1,606
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 150,520 1,199 110,799 2,585 1,199
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 160,021 50 147,621 110 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 147,621 100 147,621 100 100
Go to top