قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی +۶ آبان ماه ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی +۶ آبان ماه۹۷

 

/2102 / لاله / موجود / قیمت: 10,700
/020 / بندرامام / موجود / قیمت: 11,600
/.2100 / لاله / موجود / قیمت: 11,600
/0075 / بندرامام / موجود / قیمت: 12,000
/2420D / امیرکبیر / موجود / قیمت: 10,900
/2420H / امیرکبیر / موجود / قیمت: 10,900
/190 / آریا ساسول / موجود / قیمت: 11,000
/209AA / شازند / موجود / قیمت: 10,900
/209AA / امیرکبیر / موجود / قیمت: 11,700
/BL3 / جم / موجود / قیمت: 11,450
/BL3 / مارون / موجود / قیمت: 11,450
/EX5 / مارون / قیمت: 12,400
/EX3 / امیرکبیر / کف / قیمت: 12,100
/EP440G / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 13,900
/EP440L / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 13,300
/821 / تندگویان / موجود / قیمت: 19,600
/825 / تندگویان / موجود / قیمت: 19,000
/781 / تندگویان / موجود / قیمت: 19,000
/552R / اراک / موجود / قیمت: 12,500
/MR230C / مارون / موجود / قیمت: 16,500
/C30S / مارون / موجود / قیمت: 13,500
/S65 / غدیر / موجود / قیمت: 9,500
/S65 / اروند / موجود / قیمت: 9,500
/5620 / شازند / موجود / قیمت: 23,000
/52518 / جم / موجود / قیمت: 12,300
/0035 / بندرامام / موجود / قیمت: 12,550
/F7000 / مهر / موجود / قیمت: 11,750
/P100 / مارون / موجود / قیمت: 12,100
/HI500 / بندرامام / موجود / قیمت: 11,900
/3840 / تبریز / موجود / قیمت: 10,400
/550J / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 13,500
/548R / پلی پروپیلن جم / موجود / قیمت: 13,800
/7240 / تبریز / موجود / قیمت: 13,400
/785 / تندگویان / موجود / قیمت: 19,000
/2200 / ایلام / موجود / قیمت: 11,800
/EX5 / جم / موجود / قیمت: 12,500
/EX3 / شازند / موجود / قیمت: 12,200
/5110 / آریا ساسول / موجود / قیمت: 12,400
/Z30S / مارون / موجود / قیمت: 16,500
/1540 / تبریز / موجود / قیمت: 12,500
/ABS0150 / تبریز / موجود / قیمت: 15,900
/N50 / قائد بصیر / موجود / قیمت: 18,000
/60507 / جم / ناموجود / قیمت: 12,500
/510L / جم / موجود / قیمت: 13,450
/RP340R / جم / موجود / قیمت: 20000
/552R / جم / موجود / قیمت: 12,500
/ZR230C / مارون / موجود / قیمت: 16,500
/EX3 / امیرکبیر / موجود / قیمت: 12,200
/S65 / اروند / کف / قیمت: 9,200
/F7000 / ایلام / موجود / قیمت: 11,750
/1922 / لاله / موجود / قیمت: 10,800
/BL3 باختر / پلیمر کرمانشاه / موجود / قیمت: 11,450
/5218 / جم / موجود / قیمت: 20,000
‏/ 2420K / امیرکبیر / موجود / قیمت: 11,000
/332C / نوید زرشیمی / موجود / قیمت: 15,000
/1551 / تخت جمشید / موجود / قیمت: 12,300
/1551 / تخت جمشید / کف / قیمت: 12,300
/S65 / غدیر / کف / قیمت: 9,200
/781 / تندگویان / کف / قیمت: 18,500
/825 / تندگویان / کف / قیمت: 18,600
/785 / تندگویان / کف / قیمت: 18,500
/S65 / بندرامام / موجود / قیمت: 9,500
/S65 / بندرامام / کف / قیمت: 9,200
/P80 / جم / موجود / قیمت: 12,100
/821 / تندگویان / کف / قیمت: 19,000
/P100 / مارون / کف / قیمت: 12,000
/EX5 باختر / پلیمر کرمانشاه / موجود / قیمت: 12,400
/Z30G / مارون / ناموجود / قیمت: 12,500
/R40 مارون / مارون / موجود / قیمت: 13,900
/RP345 / جم / موجود / قیمت: 20,000
/z30s / اراک / موجود / قیمت: 12,500
/3840 / اراک / موجود / قیمت: 10,000
/5030sa / تبریز / موجود / قیمت: 22,000
/62107 / لرستان / موجود / قیمت: 10,400
/54B04 / لرستان / موجود / قیمت: 13,000
/V30S / مارون / موجود / قیمت: 17,300
‏/ 22501AA / جم / موجود / قیمت: 10,700
/RP340R / اراک / موجود / قیمت: 20,000

 

Go to top