پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۳۰ مهرماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 69,370 1,000 68,783 1,360 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 73,173 3,014 68,783 4,356 3,014
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 70,846 220 70,846 110 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 73,579 2,486 68,783 3,784 2,486
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 70,797 1,500 68,783 2,100 1,500
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 70,846 0 70,846 22 22
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی 76,563 500 74,285 735 500

 

 

 

Go to top