پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۳۰ مهرماه

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 144 99605 نقدی 498025
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 144 99605 نقدی 498025
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 600 100430 نقدی 502150
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 118585 نقدی 592925
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 144 99605 نقدی 498025
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم 66 113469 نقدی 567345
پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال 420 100430 نقدی 502150
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 99605 نقدی 498025
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 105 99605 نقدی 498025
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 99605 نقدی 498025
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 147 99605 نقدی 498025
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 126 104969 نقدی 524845
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 210 100430 نقدی 502150
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 147 111323 نقدی 556615
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 147 111323 نقدی 556615
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 84 116687 نقدی 583435
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 84 113799 نقدی 568995
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 147 111323 نقدی 556615
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110 99605 نقدی 498025
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 110 111323 نقدی 556615
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 74285 نقدی 371425
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 154 68783 سلف 343915
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 198 68783 نقدی 343915
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 68783 نقدی 343915
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 110 70846 نقدی 354230
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 68783 سلف 343915
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 140 99605 سلف 498025
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 140 99605 نقدی 498025
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 147 99605 نقدی 498025
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 60 111323 نقدی 556615
Go to top