پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۹ مهرماه ۹۷

 

ا 0075 / بندر امام : 120000
ا 020 / بندر امام : 118000
ا 2100 / لاله : 117000
ا 2102 / لاله : 109000
ا 2420D / امیرکبیر : 115000
ا 2420H / امیرکبیر : 110000
ا 0190 / آریا ساسول : 110000
ا LL209AA / امیرکبیر : 117000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 112000
ا 52518 / جم : 125000
ا HI500 / بندر امام : 124000
ا 0035 / بندر امام : 110000
ا Bl3 / جم : 109000
ا Bl3 / مارون : 109000
ا Bl3 / کرمانشاه : 108000
ا F7000 / مهر : 116000
ا F7000 / ایلام : 115000
ا EX5 / جم : 109000
ا EX5 / مارون : 109000
ا EX5 / کرمانشاه : 106000
ا 5110 / آریا ساسول : 123000
ا 3840 / تبریز : 105000
ا EX3 / امیرکبیر : 118000
ا EX3 / شازند (اراک) : 118000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 118000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 116000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 115000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 115000
ا PP C30S / مارون : 133000
ا PP Z30S / مارون : 130000
ا PP Z30G / مارون : 125000
ا PP MR230 / مارون : 175000
ا PP 440G / پ پ جم : 135000
ا PP 440L / پ پ جم : 130000
ا PP 548R / پ پ جم : 137000
ا PP 550J / پ پ جم : 136000
ا PP 552R / پ پ جم : 124000
ا PP 510L / پ پ جم : 1335000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 174500
ا 1540 / تبریز : 126000
ا 7240 / تبریز : 135000
ا ABS0150 / تبریز : 150000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 150000
ا PET 781 / تندگویان : 223000
ا PET 821 / تندگویان : 225000

 

 

Go to top