پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۲۴ مهرماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F3 درجه 1 پتروشیمی کردستان 216 84027 نقدی 420135
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پتروشیمی کردستان 120 84027 نقدی 420135
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 480 72041 نقدی 360205
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 3 پتروشیمی آریا ساسول 66 53130 نقدی 265650
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 300 84027 نقدی 420135
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 440 85819 نقدی 429095
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پتروشیمی لاله 22 84028 نقدی 420140
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پتروشیمی لاله 22 74691 نقدی 373455
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پتروشیمی لاله 22 84028 نقدی 420140
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 40 106377 نقدی 531885
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 پتروشیمی لاله 20 51350 نقدی 256750
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 پتروشیمی تندگویان 40 143700 نقدی 718500
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2004TC37 درجه 1 پتروشیمی لاله 22 84028 نقدی 420140
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2004TC00 درجه 1 پتروشیمی لاله 22 84028 نقدی 420140
پلی اتیلن سبک تزریقی OFF - 1922T درجه 1 پتروشیمی لاله 22 74371 نقدی 371855
Go to top