پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۴ مهرماه

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 220 95062 نقدی 475310
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 176 93364 نقدی 466820
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 89148 نقدی 445740
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 30 106337 نقدی 531685
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 506 80046 نقدی 400230
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 506 80046 نقدی 400230
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 95354 نقدی 476770
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد 432 95062 نقدی 475310
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 120 95062 نقدی 475310
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد 120 95062 نقدی 475310
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 120 95354 نقدی 476770
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 198 96600 نقدی 483000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 96600 نقدی 483000
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 120 93364 نقدی 466820
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان 120 93364 نقدی 466820
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 104 109277 نقدی 546385
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 104 91712 نقدی 458560
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 140399 نقدی 701995
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 140399 نقدی 701995
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 100 87988 نقدی 439940
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 106337 نقدی 531685
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 120 80046 نقدی 400230
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 150 93364 سلف 466820
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 100 80046 نقدی 400230
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 100 91712 نقدی 458560
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 315 128399 سلف 641995
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 140 95062 سلف 475310
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 110 80046 نقدی 400230
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 150 93364 سلف 466820
پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند 140 92210 نقدی 461050
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 154 93364 نقدی 466820
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 140 89148 سلف 445740
پلی استایرن انبساطی نسوز F100 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 140399 نقدی 701995
پلی استایرن انبساطی نسوز F200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 140399 نقدی 701995
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 110 93364 نقدی 466820
پلی استایرن انبساطی R310 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 30 140399 نقدی 701995
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 154 174182 سلف 870910
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 154 174182 سلف 870910
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 154 174182 سلف 870910
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 154 121563 سلف 607815
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 174182 سلف 870910
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 112 93364 نقدی 466820
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 198 174182 سلف 870910
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 82634 نقدی 413170
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 154 121563 سلف 607815
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 154 121563 سلف 607815
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 198 174182 سلف 870910
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 112 93364 نقدی 466820
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 154 121563 سلف 607815

 

Go to top