پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۳ مهرماه ۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی میانگین موزون
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند سلف 99,782 1,100 96,741 1,740 1,100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 105,444 0 105,444 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 105,444 3,003 105,444 638 374
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 105,444 0 105,444 100 100
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 125,505 210 118,807 525 210
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 105,444 0 105,444 33 33
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 99,474 400 96,741 760 400
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 105,444 0 105,444 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 142,405 210 118,807 945 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 146,094 147 118,807 1,113 147
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 98,844 2,618 96,741 3,322 2,618
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 108,342 924 96,741 2,289 924
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی 105,444 500 105,444 240 70
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 50,384 330 50,384 198 198
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 165,755 576 128,399 1,872 576
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 106,052 420 96,741 1,407 420
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 102,632 936 96,741 1,992 936
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 139,671 120 118,807 440 120
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 118,807 110 118,807 176 44
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 101,445 210 96,741 483 210
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 105,326 600 96,741 1,464 600
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 101,626 798 96,741 1,449 798
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 105,444 200 105,444 280 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 105,444 1,804 105,444 275 187
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 105,444 100 105,444 140 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 105,444 2,200 105,444 170 30
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 143,292 315 118,807 1,323 315
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 50,384 0 50,384 22 22
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 104,554 147 96,741 525 147
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 50,384 330 50,384 264 264
Go to top