پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۱۷ مهرماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 88 74797 نقدی 373985
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 110 44267 نقدی 221335
پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 1 پتروشیمی تبریز 55 93472 نقدی 467360
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 نوید زرشیمی 42 92951 نقدی 464755
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 400 76099 نقدی 380495
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 40 99213 نقدی 496065
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 پتروشیمی تندگویان 200 131912 نقدی 659560
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 20 139906 نقدی 699530
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 2 پتروشیمی تندگویان 20 87874 نقدی 439370
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MCH3713 درجه 3 پتروشیمی آریا ساسول 110 38318 نقدی 191590
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 پتروشیمی تندگویان 60 115922 نقدی 579610
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی شازند 60 76635 نقدی 383175
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 پتروشیمی شازند 120 92951 نقدی 464755
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 پتروشیمی لاله 22 76100 نقدی 380500
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 2 پتروشیمی لاله 22 67644 نقدی 338220
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 20 58822 نقدی 294110
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی بندرامام 120 47793 نقدی 238965
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 25 67644 نقدی 338220
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 40 67644 نقدی 338220
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی بندرامام 60 66486 نقدی 332430
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 220 76660 نقدی 383300
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 1 پتروشیمی تبریز 20 71607 نقدی 358035
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 572 71562 نقدی 357810
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 374 66175 نقدی 330875
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 پتروشیمی جم 440 71562 نقدی 357810
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1 پتروشیمی جم 176 71562 نقدی 357810
Go to top