رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۷ مهرماه ۹۷

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 506 73528 نقدی 367640
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 220 79513 نقدی 397565
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 144 85150 نقدی 425750
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 288 100342 نقدی 501710
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 308 73528 نقدی 367640
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 103279 نقدی 516395
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 220 85151 نقدی 425755
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 85151 نقدی 425755
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 154 83108 نقدی 415540
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 140 83108 نقدی 415540
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 110 49185 نقدی 245925
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 110 49185 نقدی 245925
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 120 84555 نقدی 422775
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 120 79513 نقدی 397565
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 154 83108 سلف 415540
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 220 81496 نقدی 407480
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 176 84555 نقدی 422775
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 85178 نقدی 425890
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 104 103858 نقدی 519290
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 120 81496 نقدی 407480
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 104 88758 نقدی 443790
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 123645 نقدی 618225
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 123645 نقدی 618225
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 150 79563 نقدی 397815
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 40 123645 نقدی 618225
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 40 123645 نقدی 618225
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 103865 نقدی 519325
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 50 103865 نقدی 519325
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 105 85150 نقدی 425750
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 147 85150 نقدی 425750
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 210 100342 نقدی 501710
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 147 103279 نقدی 516395
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 168 103279 نقدی 516395
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 110 84555 نقدی 422775
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 168 85150 نقدی 425750
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 147 85150 نقدی 425750
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 147 85150 نقدی 425750
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 168 103279 نقدی 516395
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 147 103279 نقدی 516395
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 120 73528 نقدی 367640
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 110 84555 نقدی 422775
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 140 81496 سلف 407480
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 150 84555 نقدی 422775
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 140 85178 سلف 425890
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 140 85150 سلف 425750
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 140 85150 نقدی 425750
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 100 88758 نقدی 443790
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 50 83108 سلف 415540
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 83108 نقدی 415540
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 83108 سلف 415540
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 110 85150 نقدی 425750
پلی اتیلن سبک فیلم LF0200 پتروشیمی بندرامام 150 84555 نقدی 422775
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110 85150 نقدی 425750
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 100 73528 نقدی 367640
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 147 85150 نقدی 425750
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 60 103279 نقدی 516395
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 154 84555 نقدی 422775
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 82634 نقدی 413170
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 150 113386 سلف 566930
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 150 113386 سلف 566930
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 150 113386 سلف 566930
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 155 159893 سلف 799465
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 155 159893 سلف 799465
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 155 159893 سلف 799465
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 110 85178 سلف 425890
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 110 73528 نقدی 367640
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 30 103865 نقدی 519325
Go to top