اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۱۰ مهر۹۷

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۱۰ مهر۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F3 درجه 1 پتروشیمی کردستان 288 48213 نقدی 241065
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420E02 درجه 1 پتروشیمی کردستان 120 43947 نقدی 219735
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 10 50171 نقدی 250855
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 پتروشیمی تندگویان 10 51521 نقدی 257605
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 20 54644 نقدی 273220
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 3 پتروشیمی تندگویان 20 26541 نقدی 132705
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 3 پتروشیمی تندگویان 20 23419 نقدی 117095
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 1 پتروشیمی آریا ساسول 110 47998 نقدی 239990
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 پتروشیمی آریا ساسول 110 42665 نقدی 213325
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 پتروشیمی لاله 22 48213 نقدی 241065
Go to top