اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۰ مهرماه ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۰ مهرماه

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 220 47465 نقدی 237325
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 220 48830 نقدی 244150
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 58755 نقدی 293775
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 330 46466 نقدی 232330
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 506 53298 نقدی 266490
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 53331 نقدی 266655
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 220 53331 نقدی 266655
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 53298 نقدی 266490
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 20 85346 نقدی 426730
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 120 53570 نقدی 267850
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 120 47306 نقدی 236530
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 120 47465 نقدی 237325
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 140 47465 سلف 237325
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 140 62451 سلف 312255
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 150 48830 سلف 244150
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 150 48830 نقدی 244150
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 100 53298 سلف 266490
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 104 72646 نقدی 363230
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 104 69999 نقدی 349995
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 72401 نقدی 362005
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 506 47306 نقدی 236530
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 100 53298 نقدی 266490
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 72401 نقدی 362005
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 50 69999 نقدی 349995
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 154 48830 نقدی 244150
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 49670 نقدی 248350
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 100 48496 نقدی 242480
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 85346 نقدی 426730
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 120 53298 نقدی 266490
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 100 100189 نقدی 500945
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 110 53570 سلف 267850
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 150 48830 نقدی 244150
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 150 48830 سلف 244150
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 154 59518 سلف 297590
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 154 60688 سلف 303440
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان 110 62945 سلف 314725
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 154 57816 سلف 289080
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 154 55689 سلف 278445
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 154 57474 سلف 287370
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 154 59641 سلف 298205
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 154 62450 سلف 312250
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 110 48830 نقدی 244150
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 66 49670 نقدی 248350
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 110 53331 نقدی 266655
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 110 60712 سلف 303560
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 110 53298 نقدی 266490
Go to top