آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۹ مهرماه ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۹ مهرماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 86,587 0 86,587 60/48 60/48
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 105,756 500 37,970 1,740 500
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 108,876 1,008 52,250 1,776 1,008
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان نقدی 97,025 800 41,586 1,300 800
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 114,781 110 58,214 396 110
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 76,240 400 52,250 640 400
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 112,820 960 52,250 2,196 960
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 61,961 1,500 52,250 1,620 1,500
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 98,785 110 61,910 374 110
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 83,572 4,510 52,250 5,346 4,510
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 130,091 231 52,250 924 231
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 97,866 924 52,250 2,016 924
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 120,794 210 52,250 546 210
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار نقدی 147,963 120 58,214 400 120
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 152,910 168 58,214 693 168
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 107,155 1,500 37,970 3,700 1,500
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 146,662 126 58,214 735 126
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 53,605 220 38,621 264 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 148,600 210 59,474 630 210
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 103,765 700 37,970 2,240 700
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 156,111 210 58,214 987 210
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 104,866 2,002 37,970 4,774 2,002
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 108,698 798 52,250 1,449 798
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 102,872 1,012 37,970 2,904 1,012
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 101,621 315 52,250 525 315
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی   192 52,670 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 100,562 1,000 37,970 2,240 1,000
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی   210 52,670 0 0
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 119,260 252 52,250 714 252
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 108,875 1,518 37,970 5,698 1,518
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 119,438 105 60,944 273 105
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 75,159 110 38,802 198 110

 

Go to top