قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۹ مهرماه ۹۷

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۹ مهرماه۹۷

ا 0075 / بندر امام : 142000
ا 020 / بندر امام : 140000
ا 2100 / لاله : 140000
ا 2102 / لاله : 135000
ا 1922 / لاله : 130000
ا 2420D / امیرکبیر : 138000
ا 2420H / امیرکبیر : 135000
ا 0190 / آریا ساسول : 134000
ا LL209AA / امیرکبیر : 136000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 135000
ا 52518 / جم : 180000
ا HI500 / بندر امام : 156000
ا 0035 / بندر امام : 137000
ا Bl3 / جم : 137000
ا Bl3 / مارون : 136000
ا Bl3 / کرمانشاه : 136000
ا F7000 / مهر : 141000
ا F7000 / ایلام : 145000
ا EX5 / جم : 135000
ا EX5 / مارون : 134000
ا EX5 / کرمانشاه : 134000
ا 5110 / آریا ساسول : 142000
ا 3840 / تبریز : 120000
ا EX3 / امیرکبیر : 138000
ا EX3 / شازند (اراک) : 138000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 138000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 152000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 152000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 152000
ا PP C30S / مارون : 195000
ا PP Z30S / مارون : 190000
ا PP Z30G / مارون : 160000
ا PP MR230 / مارون : 190000
ا PP 440G / پ پ جم : 142000
ا PP 440L / پ پ جم : 137000
ا PP 548R / پ پ جم : 149000
ا PP 550J / پ پ جم : 194000
ا PP 552R / پ پ جم : 158000
ا PP 510L / پ پ جم : 193000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 185000
ا 1540 / تبریز : 140000
ا 7240 / تبریز : 148000
ا ABS0150 / تبریز : 171000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 170000
ا PET 781 / تندگویان : 270000
ا PET 821 / تندگویان : 290000

Go to top