رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۹ مهرماه ۹۷

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۹ مهرماه ۹۷

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 192 52670 نقدی 263350
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 144 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 144 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 58214 نقدی 291070
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 61910 نقدی 309550
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 147 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 147 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 147 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 168 58214 نقدی 291070
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 147 59474 نقدی 297370
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 105 60944 نقدی 304720
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 126 58214 نقدی 291070
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 147 58214 نقدی 291070
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 147 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 147 52250 نقدی 261250
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 37970 سلف 189850
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 200 37970 نقدی 189850
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 41586 نقدی 207930
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 140 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 140 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 110 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 147 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 60 58214 نقدی 291070
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 154 37970 نقدی 189850
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 140 37970 نقدی 189850
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 140 37970 سلف 189850
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 110 38802 نقدی 194010
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 110 38621 نقدی 193105
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 154 37970 سلف 189850
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 154 37970 سلف 189850
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی 210 52670 نقدی 263350
Go to top