رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۷ مهرماه ۹۷

 

/ 2102   / لاله /قیمت: 13,200

‏/  020 / بندرامام / قیمت: 14,200

‏/ 2100 / لاله / قیمت: 13,800

‏/ 0075 / بندرامام / قیمت: 14,350

‏/ 2420D / امیرکبیر / قیمت: 13,300

‏/ 2420H / امیرکبیر/ قیمت: 13,800

‏/ 190 / آریا ساسول/ قیمت: 13,500

‏/ 209AA / شازند/ قیمت: 13,600

‏/ 209AA / امیرکبیر/قیمت: 13,700

‏BL3 / جم / قیمت: 13,900

‏ BL3 / مارون / قیمت: 13,900

‏ EX5 / مارون / قیمت: 13,500

‏ EX3 / امیرکبیر / قیمت: 13,400

‏ EP440G / پلی پروپیلن جم / قیمت: 14,200

‏ EP440L / پلی پروپیلن جم / قیمت: 14,000

‏/ 821 / تندگویان /قیمت: 27,000

‏/ 825 / تندگویان / قیمت: 26,500

‏/ 781 / تندگویان / قیمت: 26,000

‏/ 552R / اراک / قیمت: 16,000

‏ MR230C / مارون / قیمت: 19,000

‏ C30S / مارون / قیمت: 20,000

‏ S65 / غدیر/ قیمت: 15,600

‏ S65 / اروند / قیمت: 15,300

‏/ 5620 / شازند / قیمت: 23,000

‏/ 52518 / جم / قیمت: 18,500

‏/ 0035 / بندرامام / قیمت: 13,900

‏ F7000 / مهر / قیمت: 14,000

 P100 / مارون / قیمت: 13,400

‏ HI500 / بندرامام / قیمت: 15,500

‏/ 3840 / تبریز / قیمت: 11,700

‏/ 550J / پلی پروپیلن جم / قیمت: 19,500

‏/ 548R / پلی پروپیلن جم / قیمت: 14,500

‏/ 7240 / تبریز / قیمت: 14,900

‏/ 785 / تندگویان / قیمت: 25,800

‏/ 2200 / ایلام  / قیمت: 15,000

EX5 / جم / قیمت: 13,500

‏ EX3 / شازند / قیمت: 13,500

‏/ 5110 / آریا ساسول / قیمت: 14,050

‏ Z30S / مارون / قیمت: 19,000

‏/ 1540 / تبریز/ قیمت: 13,600

‏ ABS0150 / تبریز/ قیمت: 17,200

‏ N50 / قائد بصیر/ قیمت: 17,200

‏/ 60507 / جم / قیمت: 13,500

‏/ 510L / جم / قیمت: 19,500

‏ RP340R / جم / قیمت: 20,000

‏� 552R / جم / قیمت: 16,000

‏ ZR230C / مارون / قیمت: 18,500

‏ EX3 / امیرکبیر / قیمت: 13,500

‏ S65 / اروند / قیمت: 14,500

‏ F7000 / ایلام / قیمت: 13,900

‏/ 1922 / لاله / قیمت: 12,800

‏/ BL3 باختر / پلیمر کرمانشاه / قیمت: 13,900

‏/ 5218 / جم / قیمت: 20,000

‏/ 2420K / امیرکبیر / قیمت: 13,500

‏/ 332C / نوید زرشیمی / قیمت: 18,000

‏/ 1551 / تخت جمشید / قیمت: 12,700

‏/ 1551 / تخت جمشید / قیمت: 12,700

‏ S65 / غدیر / قیمت: 15,000

‏/ 781 / تندگویان / قیمت: 25,500

‏/ 825 / تندگویان/ قیمت: 26,000

‏/ 785 / تندگویان/ قیمت: 25,500

S65 / بندرامام / قیمت: 15,700

‏ S65 / بندرامام / قیمت: 15,000

‏ P80 / جم / قیمت: 13,400

‏/ 821 / تندگویان / قیمت: 26,500

‏/ EX5 باختر / پلیمر کرمانشاه / قیمت: 13,500

‏ Z30G / مارون / قیمت: 16,000

‏/ R40 مارون / مارون / قیمت: 16,000

‏ RP345 / جم / قیمت: 20,000

‏ z30s / اراک / قیمت: 16,000

/ 3840 / اراک / قیمت: 11,400

/5030  / تبریز / قیمت: 19,500

‏/ /62107/ لرستان/ قیمت: 13,200

‏ / 54B04 / لرستان / قیمت: 14,500

‏ V30S / مارون / قیمت: 18,900

‏/ 22501AA / جم / قیمت: 13,500

‏ RP340R / اراک/ قیمت: 20,000

Go to top