رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۷ شهریور۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
عرضه کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم پتروشیمی جم 792 61920 سلف 309600
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 110 39140 نقدی 195700
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 220 38957 نقدی 194785
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی شرکت صنعتی نوید زر شیمی 294 52670 نقدی 263350
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر شرکت پتروشیمی غدیر 100 38301 سلف 191505
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 154 59630 سلف 298150
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر شرکت پتروشیمی غدیر 100 38301 نقدی 191505
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 154 57777 سلف 288885
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان پتروشیمی آبادان 200 41949 نقدی 209745
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال پتروشیمی رجال 105 52250 نقدی 261250
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 150 48722 سلف 243610
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 200 53580 سلف 267900
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 154 38301 سلف 191505
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر پتروشیمی مهر 220 53385 نقدی 266925
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 150 48722 سلف 243610
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام پتروشیمی ایلام 220 53385 نقدی 266925
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول پلیمر آریا ساسول 110 48722 نقدی 243610
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول پلیمر آریا ساسول 110 53385 نقدی 266925
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام پتروشیمی بندر امام 154 38301 سلف 191505
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر 60 87882 نقدی 439410
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 154 38301 نقدی 191505
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 140 37535 نقدی 187675
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند پتروشیمی اروند 140 37535 سلف 187675
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیر کبیر 154 47487 نقدی 237435
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیر کبیر 150 59923 نقدی 299615
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 154 62097 سلف 310485
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 154 65022 سلف 325110
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 154 61751 سلف 308755
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 154 48722 نقدی 243610
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله پتروشیمی لاله 66 48722 نقدی 243610
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان پتروشیمی کردستان 120 53452 نقدی 267260
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیر کبیر 154 48722 نقدی 243610
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 120 53385 نقدی 266925
پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 پتروشیمی تندگویان پتروشیمی شهید تندگویان 55 62223 سلف 311115
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه پلیمر کرمانشاه 120 53580 نقدی 267900
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم شرکت پلی پروپیلن جم 144 52670 نقدی 263350
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد پتروشیمی مهاباد 120 47487 نقدی 237435
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد پتروشیمی مهاباد 120 47487 نقدی 237435
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم پتروشیمی جم 330 46725 سلف 233625
Go to top