رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۲۶ شهریورماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 92,164 1,000 48,767 2,750 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 138,853 105 54,980 315 105
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز نقدی 103,166 100 103,166 20 20
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی 73,100 120 73,100 30 30
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 52,250 2,046 52,250 1,188 1,166
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 98,457 1,008 47,565 2,424 1,008
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 114,955 1,001 72,646 2,002 1,001
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 134,618 924 52,250 1,869 924
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب نقدی (مچینگ) 73,100 0 73,100 90 90
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 147,567 150 73,100 330 150
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 139,633 210 59,474 819 210
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 97,822 500 87,882 610 500
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 68,886 210 60,944 252 210
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 155,438 100 73,100 360 100
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 95,484 200 69,767 315 200
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 52,250 1,562 52,250 1,474 1,474
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 97,284 1,104 53,452 4,032 1,104
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 61,910 110 61,910 110 88
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 124,033 1,100 52,250 2,112 1,100
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 101,925 1,008 53,580 2,904 1,008

 

Go to top