رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۶ شهریورماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 147 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 147 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 100 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 110 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 147 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 140 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 144 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 110 52250 نقدی 261250
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی 105 60944 نقدی 304720
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 105 59474 نقدی 297370
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 54980 نقدی 274900
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 105 58214 نقدی 291070
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 84 58214 نقدی 291070
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 84 58214 نقدی 291070
پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پتروشیمی پلی نار 120 58214 نقدی 291070
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 61910 نقدی 309550
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 58214 نقدی 291070
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 104 72646 نقدی 363230
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 100 69767 نقدی 348835
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 104 69767 نقدی 348835
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 73100 نقدی 365500
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 150 73100 نقدی 365500
پلی استایرن انبساطی R200 توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120 73100 نقدی 365500
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 140 64160 سلف 320800
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 110 61920 سلف 309600
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 120 53385 نقدی 266925
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 150 48767 نقدی 243835
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 120 47565 نقدی 237825
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 110 53580 نقدی 267900
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 120 53580 نقدی 267900
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 120 53452 نقدی 267260
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 120 47487 نقدی 237435
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 140 47487 سلف 237435
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 150 87882 نقدی 439410
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 100 103166 نقدی 515830
Go to top