رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۲۱ شهریورماه

 


ا 0075 / بندر امام : 145000
ا 020 / بندر امام : 140000
ا 2100 / لاله : 144000
ا 2102 / لاله : 135000
ا 2420D / امیرکبیر : 137000
ا 2420H / امیرکبیر : 135000
ا 0190 / آریا ساسول : 135000
ا LL209AA / امیرکبیر : 130000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 130000
ا 52518 / جم : 162000
ا HI500 / بندر امام : 161000
ا 0035 / بندر امام : 134000
ا Bl3 / جم : 140000
ا Bl3 / مارون : 139000
ا Bl3 / کرمانشاه : 139000
ا F7000 / مهر : 139000
ا F7000 / ایلام : 138000
ا EX5 / جم : 138000
ا EX5 / مارون : 136000
ا EX5 / کرمانشاه : 136000
ا 3840 / تبریز : 125000
ا EX3 / امیرکبیر : 155000
ا EX3 / شازند (اراک) : 155000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 157000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 173000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 173000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 173000
ا PP C30S / مارون : 200000
ا PP Z30S / مارون : 180000
ا PP Z30G / مارون : 185000
ا PP MR230 / مارون : 250000
ا PP 440G / پ پ جم : 133000
ا PP 440L / پ پ جم : 135000
ا PP 548R / پ پ جم : 150000
ا PP 550J / پ پ جم : 170000
ا PP 552R / پ پ جم : 167000
ا PP 510L / پ پ جم : 170000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 250000
ا PP 552R / شازند (اراک) : 167000
ا PP 510L / شازند (اراک) : 170000
ا 1540 / تبریز : 135000
ا 7240 / تبریز : 160000
ا ABS0150 / تبریز : 189000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 185000
ا PET 781 / تندگویان : 240000
ا PET 821 / تندگویان : 245000

 

Go to top