رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد آف گرید پلیمری بورس کالا + ۲۰ شهریورماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 200 53346 نقدی 56013
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 374 55124 سلف 57880
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 418 42228 سلف 44339
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پتروشیمی جم 66 49694 سلف 52178
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52511 درجه 1 پتروشیمی جم 110 42228 سلف 44339
پلی پروپیلن OFF - RP270G درجه 1 پتروشیمی شازند 40 52456 نقدی 55078
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 پتروشیمی شازند 20 42739 نقدی 44875
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 پتروشیمی تندگویان 100 51953 نقدی 54550
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 پتروشیمی تندگویان 160 54174 نقدی 56882
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 پتروشیمی تندگویان 20 47607 نقدی 49987
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 3 پتروشیمی تندگویان 20 24624 نقدی 25855
پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 پتروشیمی تندگویان 20 34474 نقدی 36197
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 3 پتروشیمی لاله 150 27154 نقدی 28511
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2004TC37 درجه 1 پتروشیمی لاله 88 44433 نقدی 46654
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2004TC00 درجه 1 پتروشیمی لاله 88 44433 نقدی 46654
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 418 34868 نقدی 36611
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 198 35200 نقدی 36960

 

Go to top