رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۲۰ شهریورماه ۹۷

 

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 59274 سلف 62237
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 814 49370 نقدی 51838
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 53536 نقدی 56212
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 53536 نقدی 56212
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 46920 نقدی 49266
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 1012 61249 سلف 64311
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 46920 سلف 49266
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 300 47487 سلف 49861
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 64528 سلف 67754
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 200 52320 نقدی 54936
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 300 52320 نقدی 54936
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 200 47487 نقدی 49861
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 506 41694 نقدی 43778
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 38742 سلف 40679
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 770 49370 نقدی 51838
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 53536 نقدی 56212
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 50210 نقدی 52720
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 105 59544 نقدی 62521
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 500 53731 سلف 56417
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 200 49370 سلف 51838
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 210 52320 نقدی 54936
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 55050 نقدی 57802
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 504 52320 نقدی 54936
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند 1500 59544 سلف 62521
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 756 52320 نقدی 54936
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 210 58284 نقدی 61198
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 105 58284 نقدی 61198
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 42432 نقدی 44553
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 506 38742 سلف 40679
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 168 58284 نقدی 61198
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 105 58284 نقدی 61198
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 506 38742 سلف 40679
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 70462 نقدی 73985
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 552 73109 نقدی 76764
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 152 70462 نقدی 73985
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 50 73450 نقدی 77122
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 200 49370 سلف 51838
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 407 61633 سلف 64714
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 750 48970 نقدی 51418
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 88848 نقدی 93290
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 210 52320 نقدی 54936
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پتروشیمی تبریز 100 104300 نقدی 109515
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 210 52320 نقدی 54936
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 726 65665 سلف 68948
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 1276 59871 سلف 62864
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 1155 59516 سلف 62491
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 1870 60916 سلف 63961
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1595 57668 سلف 60551
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 748 63812 سلف 67002
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 352 49370 نقدی 51838
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 110 54164 نقدی 56872
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 110 49370 نقدی 51838
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 220 38742 نقدی 40679
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 37967 نقدی 39865
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 330 39406 نقدی 41376
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 55 64333 سلف 67549
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 37967 سلف 39865
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 220 39590 نقدی 41569
Go to top