رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۹ شهریورماه

 

ا 0075 / بندر امام : 140000
ا 020 / بندر امام : 135000
ا 2100 / لاله : 140000
ا 2102 / لاله : 126000
ا 2420D / امیرکبیر : 137000
ا 2420H / امیرکبیر : 126000
ا 0190 / آریا ساسول : 125000
ا LL209AA / امیرکبیر : 129000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 128000
ا 52518 / جم : 163000
ا HI500 / بندر امام : 160000
ا 0035 / بندر امام : 130000
ا Bl3 / جم : 140000
ا Bl3 / مارون : 135000
ا Bl3 / کرمانشاه : 132000
ا F7000 / مهر : 132000
ا F7000 / ایلام : 131000
ا EX5 / جم : 138000
ا EX5 / مارون : 135000
ا EX5 / کرمانشاه : 133000
ا 5110 / آریا ساسول : 122000
ا 3840 / تبریز : 125000
ا EX3 / امیرکبیر : 160000
ا EX3 / شازند (اراک) : 160000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 160000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 175000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 175000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 175000
ا PP C30S / مارون : 200000
ا PP Z30S / مارون : 175000
ا PP Z30G / مارون : 180000
ا PP MR230 / مارون : 220000
ا PP 440G / پ پ جم : 123000
ا PP 440L / پ پ جم : 125000
ا PP 548R / پ پ جم : 150000
ا PP 550J / پ پ جم : 170000
ا PP 552R / پ پ جم : 165000
ا PP 510L / پ پ جم : 168000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 220000
ا 1540 / تبریز : 135000
ا 7240 / تبریز : 155000
ا ABS0150 / تبریز : 185000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 183000
ا PET 781 / تندگویان : 230000
ا PET 821 / تندگویان : 230000

Go to top