رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۷ شهریور ماه

 


ا 0075 / بندر امام : 145000
ا 020 / بندر امام : 142000
ا 2100 / لاله : 142000
ا 2102 / لاله : 135000
ا 2420D / امیرکبیر : 140000
ا 2420H / امیرکبیر : 135000
ا 0190 / آریا ساسول : 133000
ا LL209AA / امیرکبیر : 135000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 134000
ا 52518 / جم : 167000
ا HI500 / بندر امام : 130000
ا 0035 / بندر امام : 139000
ا Bl3 / جم : 138000
ا Bl3 / مارون : 138000
ا Bl3 / کرمانشاه : 138000
ا F7000 / مهر : 144000
ا F7000 / ایلام : 143000
ا EX5 / جم : 136000
ا EX5 / مارون : 136000
ا EX5 / کرمانشاه : 136000
ا 5110 / آریا ساسول : 136000
ا 3840 / تبریز : 123000
ا EX3 / امیرکبیر : 163000
ا EX3 / شازند (اراک) : 163000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 163000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 160000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 160000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 160000
ا PP C30S / مارون : 190000
ا PP Z30S / مارون : 185000
ا PP MR230 / مارون : 210000
ا PP 440G / پ پ جم : 137000
ا PP 440L / پ پ جم : 139000
ا PP 548R / پ پ جم : 147000
ا PP RP340R / پ پ جم : 190000
ا PP 550J / پ پ جم : 190000
ا PP 552R / پ پ جم : 170000
ا PP 510L / پ پ جم : 190000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 210000
ا 1540 / تبریز : 142000
ا 7240 / تبریز : 160000
ا ABS0150 / تبریز : 180000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 180000
ا PET 781 / تندگویان : 220000
ا PET 785 / تندگویان : 220000
ا PET 821 / تندگویان : 220000

Go to top