رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا + ۱۷ شهریورماه ۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 54,401 0 54,401 24 24
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 62,247 264 62,247 99 99
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی 88,750 705/6 88,750 141/12 141/12
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 65,483 0 65,483 66 66
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف   100 56,554 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 67,384 209 67,384 176 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف   100 52,066 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف   88 57,588 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام سلف 77,043 1,001 77,043 620/62 620/62
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 67,384 0 67,384 33 33
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,700 3,014 43,533 3,586 3,014
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 64,354 407 64,354 308 308
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 65,483 209 65,483 143 143
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 60,109 0 60,109 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف   100 52,066 0 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 60,109 264 60,109 198 198
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف   264 58,242 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 64,354 0 64,354 99 99
Go to top