رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

آمار معاملات مواد پلیمری در بورس کالا - ۱۳ شهریورماه

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
نوع قرارداد
 
قیمت پایانی
 
عرضه (تن)
 
قیمت پایه عرضه
 
تقاضا (تن)
 
حجم معامله (تن)
 
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 61,532 110 58,602 660 110
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 55,269 924 52,638 2,751 924
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 49,587 0 49,587 40 40
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 67,384 803 64,176 3,520 803
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 58,136 105 55,368 609 105
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 55,269 1,914 52,638 7,832 1,914
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 56,554 2,000 53,861 3,830 2,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,587 160 49,587 120 120
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 65,483 803 62,365 3,993 803
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 55,269 504 52,638 1,113 504
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 55,269 420 52,638 1,407 420
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند سلف 49,951 800 47,573 1,420 800
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 49,587 260 49,587 190 160
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 76,764 1,507 73,109 2,772 1,507
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 61,532 189 58,602 840 189
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 49,951 2,800 47,573 10,040 2,800
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 55,269 399 52,638 1,155 399
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند سلف 69,219 1,000 65,923 3,020 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 42,473 2,002 40,451 4,620 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 61,977 506 59,026 1,188 506
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 61,532 168 58,602 609 168
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 49,587 814 49,587 638 638
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 53,558 0 53,558 22 22
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 55,269 800 52,638 2,640 800
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 42,473 2,000 40,451 4,280 2,000
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 77,122 100 73,450 310 100
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 61,532 189 58,602 483 189
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف 64,429 2,508 61,361 6,292 2,508
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 53,558 1,012 53,558 990 990
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 41,624 1,000 39,642 1,940 1,000
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان سلف 60,109 1,243 57,247 3,344 1,243
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 71,465 50 71,465 50 50
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی نقدی 62,678 126 59,694 462 126
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم سلف 49,266 1,012 46,920 4,136 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 47,760 0 47,760 24 24
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 55,269 300 52,638 480 300
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 49,587 0 49,587 176 176
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 51,418 1,200 48,970 2,370 1,200
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی نقدی 61,532 189 58,602 1,113 189
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 55,269 1,008 52,638 3,384 1,008
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 49,951 1,008 47,573 1,896 1,008
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 57,588 418 57,588 418 418
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 53,558 0 53,558 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 62,855 105 59,862 588 105
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 53,861 0 53,861 132 132
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 47,760 840 47,760 816 816
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 40,836 0 40,836 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 49,587 1,012 49,587 836 836
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 49,587 0 49,587 66 66
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم سلف 53,861 616 53,861 484 484
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 54,401 600 54,401 216 216
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 40,836 110 40,836 22 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 52,948 264 50,427 374 264
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 49,587 1,012 49,587 1,100 946
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 54,738 1,012 54,738 1,012 1,012
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 73,741 200 70,230 275 200
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند نقدی 41,337 110 41,337 22 22
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 53,558 1,100 53,558 726 726
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 93,417 200 88,969 550 200
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 65,412 154 62,298 616 154
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 53,861 1,008 53,861 1,008 1,008
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند نقدی 41,144 330 41,144 154 154
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 56,101 1,100 53,861 1,210 1,100
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 53,558 990 53,558 814 814
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 61,532 132 58,602 352 132
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 55,710 740 53,058 4,200 740
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 52,066 1,000 49,587 2,740 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 57,121 220 54,401 550 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی نقدی 58,602 154 58,602 154 132
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 55,269 84 52,638 420 84
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 41,624 1,000 39,642 3,440 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 42,473 1,012 40,451 1,342 1,012
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 73,741 1,001 70,230 1,573 1,001
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 62,351 2,000 59,382 6,060 2,000
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 55,269 1,100 52,638 2,024 1,100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 42,473 1,980 40,451 5,016 1,980
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 52,066 1,000 49,587 2,780 1,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 64,354 1,595 61,290 5,698 1,595
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 61,532 168 58,602 525 168
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 49,587 0 49,587 176 176
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 56,235 1,485 53,558 1,804 1,485
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 62,247 1,232 59,283 2,090 1,232
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 58,242 1,243 55,469 3,707 1,243
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 77,122 100 73,450 330 100
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی نقدی 61,532 154 58,602 396 154
Go to top