رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

 

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

قیمت روزانه مواد پلیمری در بازار داخلی + ۱۳ شهریور ماه

آخرین نرخ های بازار :

ا 0075 / بندر امام : 130000
ا 020 / بندر امام : 130000
ا 2100 / لاله : 130000
ا 2102 / لاله : 123000
ا 2420D / امیرکبیر : 130000
ا 2420H / امیرکبیر : 125000
ا 0190 / آریا ساسول : 120000
ا LL209AA / امیرکبیر : 125000
ا LL209AA /  شازند (اراک) : 124000
ا 52518 / جم : 145000
ا HI500 / بندر امام : 125000
ا 0035 / بندر امام : 130000
ا Bl3 / جم : 135000
ا Bl3 / مارون : 134000
ا Bl3 / کرمانشاه : 134000
ا F7000 / مهر : 130000
ا F7000 / ایلام : 130000
ا EX5 / جم : 125000
ا EX5 / مارون : 124000
ا EX5 / کرمانشاه : 124000
ا 5110 / آریا ساسول : 125000
ا 3840 / تبریز : 115000
ا EX3 / امیرکبیر : 155000
ا EX3 / شازند (اراک) : 155000
ا PE100 (CRP100) / مارون : 155000
ا PVC S65 / بندر امام (موجود) : 150000
ا PVC S65 / غدیر (موجود) : 150000
ا PVC S65 / اروند (موجود) : 150000
ا PP C30S / مارون : 165000
ا PP Z30S / مارون : 165000
ا PP Z30G / مارون : 165000
ا PP MR230 / مارون : 200000
ا PP 440G / پ پ جم : 125000
ا PP 440L / پ پ جم : 127000
ا PP 548R / پ پ جم : 127000
ا PP 550J / پ پ جم : 160000
ا PP 552R / پ پ جم : 155000
ا PP 510L / پ پ جم : 165000
ا PP ZR230 / نوید زرشیمی : 200000
ا 1540 / تبریز : 150000
ا 7240 / تبریز : 160000
ا ABS0150 / تبریز : 175000
ا ABS N50 / قاید بصیر : 174000
ا PET 781 / تندگویان : 200000
ا PET 821 / تندگویان : 210000

 

 

 

 

Go to top