رنگ پلاست نماینده شرکت لونافام

 

پایگاه خبری پلیمر و بسته بندی - پپنا (www.ppna.ir):

 

اطلاعیه عرضه مواد پلیمری بورس کالا + ۱۳ شهریور۹۷

 

نام کالا
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
قیمت پایه
 
نوع قرارداد
 
حداکثر قیمت مجاز
 
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 280 47573 سلف 49951
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 814 49587 نقدی 52066
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 638 61361 سلف 64429
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 46920 سلف 49266
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 616 53861 سلف 56554
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 504 52638 نقدی 55269
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم 1012 54738 نقدی 57474
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 154 62298 نقدی 65412
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 132 58602 نقدی 61532
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 110 58602 نقدی 61532
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110 52638 نقدی 55269
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 110 52638 نقدی 55269
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 420 52638 نقدی 55269
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 84 52638 نقدی 55269
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 399 52638 نقدی 55269
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 220 53558 نقدی 56235
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 53558 نقدی 56235
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 360 47760 نقدی 50148
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان 600 54401 نقدی 57121
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 504 47573 نقدی 49951
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 70230 نقدی 73741
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 504 53861 نقدی 56554
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 740 53058 نقدی 55710
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 315 52638 نقدی 55269
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 500 53861 سلف 56554
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 220 40451 نقدی 42473
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 300 47573 سلف 49951
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 39642 سلف 41624
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند 500 65923 سلف 69219
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان 1232 59283 سلف 62247
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 300 52638 نقدی 55269
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 200 39642 نقدی 41624
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند 300 52638 نقدی 55269
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 110 40836 سلف 42877
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان 418 57588 سلف 60467
پلی وینیل کلراید E6644 پتروشیمی اروند 110 41337 نقدی 43403
پلی وینیل کلراید E7044 پتروشیمی اروند 330 41144 نقدی 43201
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 200 49587 سلف 52066
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 160 49587 نقدی 52066
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 200 49587 سلف 52066
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 260 49587 نقدی 52066
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 506 40451 سلف 42473
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 506 40451 سلف 42473
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1243 55469 سلف 58242
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 100 40451 سلف 42473
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان 1243 57247 سلف 60109
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 506 49587 نقدی 52066
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 110 50427 نقدی 52948
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 110 53558 نقدی 56235
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 110 53861 نقدی 56554
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 110 54401 نقدی 57121
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 803 64176 سلف 67384
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 803 62365 سلف 65483
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1595 61290 سلف 64354
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 1096 73109 نقدی 76764
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 728 70230 نقدی 73741
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 506 59026 سلف 61977
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 73450 نقدی 77122
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 73450 نقدی 77122
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 71465 نقدی 75038
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1200 48970 نقدی 51418
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 770 49587 نقدی 52066
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 105 59862 نقدی 62855
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 88969 نقدی 93417
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 990 53558 نقدی 56235
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 154 58602 نقدی 61532
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی 105 55368 نقدی 58136
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 252 52638 نقدی 55269
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 84 58602 نقدی 61532
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 84 58602 نقدی 61532
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200 59382 سلف 62351
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نوید زرشیمی 168 58602 نقدی 61532
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 154 58602 نقدی 61532
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R نوید زرشیمی 189 58602 نقدی 61532
پلی پروپیلن شیمیایی ZB548T نوید زرشیمی 126 59694 نقدی 62678
پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L نوید زرشیمی 189 58602 نقدی 61532

 

 

Go to top